SHERLOG SecurityCar veikla

SHERLOG tikslas – padėti rasti dingusias (pavogtas) transporto priemones, nustatant jų buvimo vietą bei tokiu būdu mažinant prabangių, aukštesnės klasės ar vidutinės vertės automobilių vagysčių riziką.

Nuo 2007 metų SHERLOG bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos policija bei padeda kovoti su nusikalstamumu autotransporto priemonių vagysčių srityje ir dalyvauja šių nusikaltimų prevencijoje. SHERLOGSecurityCar technologinis sprendimas šioje srityje pasiteisino ir padeda nustatyti naujus kovos su nusikalstamumu metodus ir priemones. Be viso to, SHERLOG veikla yra nukreipta į autotransporto priemonių vagysčių prevenciją bei palankesnių sąlygų, draudžiant automobilius CASCO draudimu, sudarymą.

SHERLOG SecurityCar 

infrastruktūra ir jos elementai

Pagrindinis SHERLOG SecurityCar infrastruktūros elementas – stacionarūs radiolokatoriai, kurie yra ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir Latvijos, Estijos teritorijose, kas leidžia efektyviai teikti paslaugas Baltijos šalyse. Radiolokatoriai veikia Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos automobilių paieškos veiklai skirtu licencijuotu radijo dažniu, kuris pasižymi stabilumu ir atsparumu trikdžiams.

Paieškos veiksmus vykdo specialiai tam suformuoti mobilūs paieškos ekipažai – tai specialia įranga aprūpinti SHERLOG įgaliotų atstovų automobiliai. Taip pat paieškai pasitelkiamos policijos pajėgos ir kitos specializuotos tarnybos.

Vykdant paieškos operaciją už radiolokacinio tinklo veikimo ribų pasitelkiami SHERLOG ir jo partnerių paieškos orlaiviai, kurie aprūpinti specialia SHERLOG paieškos įranga. Tai pagreitina pačią operaciją bei minimizuoja svarbias laiko sąnaudas.

Veiklos strategija ir principai

Pagrindinis SHERLOG veiklos principas – imtis operatyvių veiksmų pavogtos transporto priemonės buvimo vietai nustatyti, maksimaliai išsaugant paties kliento privatumą. Ilgametę patirtį turintys darbuotojai laikosi konfidencialumo principo bei užtikrina kiekvieno kliento teisę į privatų gyvenimą, todėl automobilio buvimo vietos nustatymo veiksmų imamasi tik gavus kliento patvirtinimą dėl transporto priemonės vagystės ir pranešimą apie kreipimąsi į policiją, arba kai nepavyksta susisiekti su klientu ir yra pagrįstų įtarimų, kad automobilis gali būti pavogtas. Tam, kad būtų užtikrintas paieškos proceso efektyvumas ir greičiau pasiekti rezultatai, apie paieškos veiksmų eigą bei tarpinius rezultatus informacija nėra teikiama net automobilio savininkui.

Dėl to bendrovė neteikia informacijos ir/arba asmeninių duomenų apie paieškos veiksmų eigą, transporto priemonės buvimo vietą ir/arba apie tai, kas būtent naudojasi automobiliu.

SHERLOG savo veikloje vadovaujasi operatyvumo principu. Tai yra, orientuojamasi į greitus paieškos vykdymo veiksmus, todėl dėmesys teikiamas kiekvienai veiksmų atlikimo sekundei. Gavus iš SHERLOG sisteminio bloko „pavojaus“ signalą arba kliento pranešimą apie automobilio vagystę, nedelsiant imamasi operatyvių veiksmų.

SHERLOG veikla yra griežtai grindžiama proporcionalumo principu. Tai reiškia, kad organizuodami bei vykdydami dingusio arba pavogto automobilio buvimo vietos nustatymo veiksmus, parenkame tokius veikimo metodus bei veiksmus, kurie atitinka pačios paieškos procedūros poreikius, neperžengiant savo įgaliojimų ribų bei maksimaliai išsaugant kiekvieno kliento teisę į privatų gyvenimą bei teisėtus lūkesčius.

Bendrovės aktyviai sąveikauja su draudimo bendrovėmis, kurios pripažįsta SHERLOG SecurityCar viena patikimiausių priemonių, užtikrinančių automobilio saugumą bei vagysčių prevenciją.

SHERLOG SecurityCar partneriai: