SHERLOG SecurityCar sistemų veikimo principai

  • Visos SHERLOG SecurityCar paieškos sistemos veikia radiolokacijos principu.
  • Šių radiolokacijos principu pagrįstų sistemų neįmanoma neutralizuoti, bet koks bandymas jas nuslopinti yra nedelsiant nustatomas SHERLOG operatyvinio valdymo centre.
  • Automobilio naudotojas yra identifikuojamas specialiu nuotolinės registracijos pakabuku.
  • Transporto priemonei pajudėjus be minėto registracijos pakabuko, sistema aktyvuojasi ir siunčia radijo signalą į SHERLOG operatyvinio valdymo centrą.

Nepaisant esamų sistemos privalumų bei galimybių nustatyti mobilaus objekto buvimo vietą, SHERLOG sistema nėra skirta transporto priemonių judėjimo krypties sekimui. Ji būna pasyvi ir nesiunčia jokių signalų, kol automobiliu naudojasi savininkas arba jo teisėtas valdytojas.

Visos SHERLOG SecurityCar paieškos sistemos veikia radiolokacijos principu. Miniatiūriniai siųstuvai įmontuojami į transporto priemonę ir, įvykus vagystei, automatiškai arba iš SHERLOG operatyvinio valdymo centro, yra aktyvuojami. Pavogtos transporto priemonės buvimo vietą leidžia nustatyti techninė SHERLOG SecurityCar infrastruktūra, kurią sudaro stacionarūs radiolokatoriai, mobilūs SHERLOG paieškos ekipažai bei paieškos orlaivis.  Lietuvos rinkai SHERLOG teikia pirmą apsaugos lygį bei antrą apsaugos lygį atitinkančias paieškos sistemas.

Bendrai apie SHERLOG sisteminius blokus

Kovoja su nusikalstamumu autotransporto priemonių vagysčių srityje ir dalyvauja šių nusikaltimų prevencijoje.

Sistemos veikia radiolokacijos principu.

SHERLOG sistemos yra nuolatos tobulinamos.

Nuslopinti SHERLOG sistemos siunčiamų signalų yra neįmanoma.

Visi įrenginiai yra gaminami laikantis ES rekomendacijų ir atitinkamai sertifikuoti.

Paieškai pasitelkiamos policijos pajėgos ir kitos specializuotos tarnybos.

SHERLOG produkcija bei jos sudedamosios dalys atitinka visus ES keliamus reikalavimus ir standartus, taip pat yra atitinkamai sertifikuoti. SHERLOG blokai gaminami iš aukštos kokybės komponentų ir yra testuojami ekstremaliomis aplinkos sąlygomis. Šis technologinis sprendimas yra maksimaliai ištobulintas per ilgus realaus sistemos eksploatavimometus.

Transporto priemonės savininkui/ teisėtam valdytojui patvirtinus arba pranešus SHERLOG operatyvinio valdymo centrui apie automobilio vagystę (tokį faktą atitinkamai užregistravus policijoje) arba tuo atveju, kai gavus SHERLOG sisteminio bloko „pavojaus“ signalą, su automobilio savininku/teisėtu valdytoju negalima susisiekti, aktyvuoto SHERLOG sisteminio bloko siunčiami pavojaus signalai padeda nustatyti apytikslę automobilio buvimo vietą. Po šių veiksmų esant poreikiui yra siunčiama mobili paieškos grupė, kuri kartu su policija nustato tikslią transporto priemonės buvimo vietą.

Nuslopinti SHERLOG sistemos siunčiamų signalų yra neįmanoma. Signalų trukdžių šaltinis yra fiksuojamas SHERLOG operatyvinio valdymo centre, o mobilūs paieškos ekipažai gali nustatyti tikslų trikdžių šaltinį. Ieškomoje transporto priemonėje įmontuoto SHERLOG sisteminio bloko siunčiamas pavojaus signalas yra aptinkamas netgi tuomet, kai automobilis yra paslėptas uždaroje patalpoje, jūriniame metaliniame konteineryje, betoninėje slėptuvėje arba po žeme.

Atsižvelgiant į šios dienos nusikalstamumo tendencijas bei vystomas technologijas, SHERLOG sistema yra nuolatos tobulinama, taip pat yra atnaujinami jau įmontuoti sisteminiai blokai.