TEISĖ ATSISAKYTI SANDORIO, PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išskyrus žemiau nurodytas, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sandorio, sudaryto per šią Elektroninę parduotuvę, išskyrus tuos atvejus, kai:
 • Prekė buvo instaliuota į Pirkėjo objektą, nepriklausomai, kiek laiko ji veikė;
 • Prekė buvo instaliuota į Pirkėjo objektą, tačiau dėl instaliavimo klaidų arba kitokių, ne nuo Pardavėjo priklausančių, priežasčių nebuvo pradėta eksploatuoti;
 1. Šių Taisyklių 1 punkte numatytu atveju grąžinant Prekes Pardavėjui visos išlaidos, susijusios su tokios Prekės siuntimu, tenka Pirkėjui.
 2. Netinkamos komplektacijos Prekės privalo būti pakeistos Pardavėjo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo apie Pirkėjo gautas nekokybiškas/netinkamos komplektacijos Prekes. Šiuo atveju tinkamų Prekių siuntimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
 • Kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą laiką pašalintų Prekės trūkumus, jei tokius įmanoma pašalinti;
 • Kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 • Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sandorio, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
 1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sandorio bei reikalauti grąžinti sumokėtą kainą, jeigu Prekės trūkumas neturi įtakos Prekės eksploatavimui.
 2. Pirkėjo teisių gynimo būdus, įsigijus netinkamos kokybės Prekę, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 3. Apie ketinimą grąžinti netinkamos kokybės Prekę (tuo atveju, jeigu toks teisų gynimo būdas yra leistinas) arba kokybišką Prekę, laikantis Taisyklių 1 punkto, Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją, laikantis Taisyklių nustatytų terminų.
 4. Tinkamos kokybės Prekė yra grąžinama tuo atveju, jeigu Prekė yra nepažeistoje originalioje pakuotėje, su nepažeistomis etiketėmis. Pirkėjas taip pat privalo pateikti Prekės įsigijimo dokumentą bei laisvos formos prašymą.
 5. Sumokėti pinigai už Prekę yra grąžinami tokia pat forma, kuria buvo Pardavėjo gauti.