Garantija taikoma SHERLOG sisteminiams blokams

Visiems SHERLOG sisteminiams blokams yra taikoma pagrindinė 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija su sąlyga, kad bus atliekamas kasmetinis sisteminio bloko veikimo patikrinimas ir laikomasi visų SHERLOG paslaugų teikimo sutartyje numatytų sąlygų. Garantija įsigalioja nuo sisteminio bloko pirminio įmontavimo į transporto priemonę momento. Pasibaigus garantijos galiojimui, atlikus kasmetinį sisteminio bloko patikrinimą garantija yra pratęsiama 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių. Kiti metiniai patikrinimai atliekami praėjus 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių nuo sisteminio bloko paskutinio patikrinimo arba permontavimo darbų momento.

Kasmetiniai SHERLOG sisteminio bloko veikimo patikrinimai

Tam, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga teikiamų paslaugų kokybė ir jų veikimas, turi būti atliekamas kasmetinis sisteminio bloko veikimo patikrinimas. Sisteminio bloko patikrinimai atliekami šiose nurodytose specializuotose dirbtuvėse arba kitose klientui nurodytose vietose: